Poziv za oglašavanje

POZIV za oglašavanje u okviru projekta «DUBROVAČKA KARTICA (Dubrovnik Card)»

Sukladno Pravilniku o oglašavanju u okviru projekta Dubrovačka kartica (Klasa: 612-01/11-01/04; Ur.br: 2117/01-01-11-5; od 09. ožujka 2011. godine) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o oglašavanju u okviru projekta Dubrovačka kartica (Klasa: 612-01/11-01/04; Ur.br: 2117/01-01-14-7; od 02. svibnja 2014. godine), Grad Dubrovnik u okviru projekta «Dubrovačka kartica (Dubrovnik Card)» priprema novo izdanje publikacije – brošure «Dubrovnik Card» za 2021. godinu, putem koje će se objavljivati informacije o Dubrovačkoj kartici.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje žele objaviti svoje oglasne (reklamne) poruke u publikaciji – brošuri Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card).

Sve informacije o uvjetima i načinu oglašavanja, kao i podnošenju zahtjeva za isticanjem oglasnih poruka moguće je zatražiti na e-mail: info@dubrovnikcard.com  ili na broj telefona:

020/ 638 207.

Rok za podnošenje zahtjeva i dostavljanje materijala za oglašavanje je zaključno do 10. svibnja 2021. godine.

Gradonačelnik Mato Franković

BUY ONLINE
& Save additional 10%

If you order Dubrovnik Card online, you’ll get 10% discount on your purchase. You will receive voucher for purchased Dubrovnik Card on your e-mail. When you come to Dubrovnik or Cavtat, just take your voucher and go to one of four Tourist Board Offices stated on your voucher and pick up your cards.

7 DAY DUBROVNIK CARD
KN 350
KN 315

3 DAY DUBROVNIK CARD
KN 300
KN 270

1 DAY DUBROVNIK CARD
KN 250
KN 225